Historie


De Vrienden van Elektro- en Installatietechniek Zwolle is een stichting die op 24 mei 1995 is opgericht onder de naam STOEV (Stichting ter Ondersteuning van het Elektrotechnisch Vakonderwijs Zwolle). Op 2 maart 2009 is de naam van de stichting gewijzigd in Stichting Vrienden van Elektro- en Installatietechniek Zwolle e.o. 

1995: oprichting STOEV
In 1995 heeft de brancheorganisatie Uneto aan circa 180 scholen in Nederland een zogenaamd installatiebordes geschonken. Om met dat bordes te kunnen blijven werken, is verbruiksmateriaal onontbeerlijk. De budgeten van de scholen waren daarvoor onvoldoende. Dat was voor een aantal mensen uit het bedrijfsleven en het Lager Beroeps Onderwijs de aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan en te kijken hoe het bedrijfsleven het technisch onderwijs zou kunnen ondersteunen en promoten. De initiatiefnemers waren destijds Ben Roseboom (Koldijk), Aart Nooter (Nooter), Peter de Wit (Unica), Jan Tijs (toen nog Thomas à Kempis SG nu Van de Capellen SG) en Jouk Huisman (Greijdanus SG). Uit deze contacten is in 1995 de STOEV ontstaan, de Stichting  Ondersteuning Elektrotechnisch Vakonderwijs regio Zwolle. Deze stichting die bewust een brede doelstelling heeft meegekregen, heeft onder voorzitterschap van Ben Roseboom zich er onder meer ingezet om ervoor te zorgen dat:
  • het lager beroepsonderwijs met betere en meer moderne materialen en gereedschappen kon gaan werken;
  • er aandacht was vanuit het bedrijfsleven bij de praktijkexamens;
  • op elke school de beste praktijkleerling een cadeau kreeg;
  • er voor leerlingen van de scholen stageplaatsen werden aangeboden. 
Nadat Ben Roseboom in 2000 gestopt is met het voorzitterschap heeft Jos Stegeman van Alewijnse een korte periode de voorzittershamer gehanteerd. Vanaf 2002 heeft Jan Mijnheer toen als bestuurslid het voorzitterschap op zich genomen.

Veranderingen in onderwijs
Rond de eeuwwisseling veranderde er veel in het onderwijs. Het LBO ging op in het VMBO, het MBO in een ROC en ook de vakopleidingen gingen naar het ROC. Het bestuur van de stichting zag de noodzaak om zich aan deze veranderingen aan te passen. Ook elders in het land waren er nieuwe groepen of initiatieven met ongeveer dezelfde doelstellingen als onze stichting. Hieruit zijn destijds de verschillende groepen “Vrienden van Elektro” ontstaan waarin ook het MBO een belangrijke rol ging spelen. Ook wij hebben toen deze stap gemaakt onder leiding van Hans van Welie van Alewijnse. Hans was destijds een langere periode adviseur van het bestuur en daarmee was ook het Deltion College betrokken bij de stichting en was er een rol voor hem in het bestuur.

2000-2008: bedrijfsleven krijgt grotere rol in onderwijs
In de daarop volgende vijf jaren zijn er veel nieuwe initiatieven ontwikkeld, maar kwamen we ook tot de conclusie dat het verhaal rond de stichting nog niet af was. Het technisch onderwijs omvat meer dan alleen elektrotechniek en meer dan alleen VMBO en MBO. Bovendien kreeg het bedrijfsleven ook een steeds grotere structurele rol in het technisch onderwijs. Gesprekken daarover hebben er uiteindelijk in geresulteerd dat we in 2008 besloten hebben om voor een vernieuwde opzet te kiezen. In het bestuur hebben nu vertegenwoordiging van de directies van VMBO, MBO, HBO en ROI zitting samen met vier vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. In de begin jaren zijn we daarom ook gestart met de organisatie van de Week van de Techniek om jongeren in groep 7 van het basisonderwijs, leerkrachten en ouders te enthousiasmeren voor techniek.

11 november 2008: nieuwe start 

Al deze veranderingen gaven aanleiding om een nieuwe start te maken met een nieuw logo, een nieuwe missie en visie en een nieuwe organisatie. De officiële aftrap van de nieuwe organisatie was op 11 november 2008. In de statuten en het reglement van de stichting zijn afspraken vastgelegd over organisatie, bestuur en werkwijze.

oktober 2015: wissel voorzitterschap

De tijd gaat door en ook de stichting innoveert. Zo zijn er activiteiten die breed worden uitgevoerd. Om ook herkenbaar te zijn voor niet elektra- en installatiebedrijven opereren we naar buiten toe als “Vrienden van Techniek”. Matthijs Breel neemt het stokje over van Jan Mijnheer en wordt de nieuwe voorzitter.

Organisatie
De organisatie is in deze jaren versterkt door een projectleider die verantwoordelijk is voor de versterking van de kennisinfrastructuur op het terrein van technisch beroepsonderwijs. De projectleider geeft invulling aan en verzorgt uitvoering van het door de stichting vastgestelde beleid door het organiseren en ondersteunen van bestuur en projectgroepen. 
 

 

Volg ons
Aanmelden nieuwsbrief
Interesse groep
activiteiten kalender
ma di wo do vr za zo
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Twitterbird
TWITTERFEED